Arbetsmiljö och säkerhet

print_nv4a0748liten

De vanligaste olyckorna som sker i vår verksamhet är sådana som inte är specifika för ett gruvföretag; någon som snubblar och vrickar foten eller klämmer ett finger – i stort sett allt som kan hända på vilken industriarbetsplats som helst. Gruvor är riskfyllda arbetsmiljöer, men inte farligare än någon annan industriarbetsplats om säkerhetsföreskrifterna följs. Zinkgruvan Mining investerar kraftfullt i obligatoriska utbildningar, information och på att göra säkerhet till en naturlig del av det dagliga arbetet. Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden och att skapa en säkerhetskultur mot det långsiktiga målet noll olycksfall.

 

 

 

 

 

Bild1