När gruvan stänger – efterbehandling

 

XI4Y3298

Redan vid planeringen av en gruva fastställs vilken efterbehandling som skall användas för att återställa området så att det blir en naturlig del av det omgivande landskapet igen. När gruvan en gång läggs ned ska företaget säkerställa att en miljömässigt lämpad efterbehandling sker för att återställa marken i största möjliga mån. Företaget har tagit fram en plan för efterbehandlingen som då aktiveras. Arbetet kommer ske i nära samarbete med närboende. Ekonomiska medel för efterbehandlingen är, som svensk lag kräver, säkrade även om en konkurs skulle ske. Inom Zinkgruvan Mining ser vi efterbehandling som en naturlig och självklar del av företagets långsiktiga planering.