Hållbarhet

Zinkgruvan Mining bedriver gruvverksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Våra tre fokusområdena är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Företagets mål är att vara en engagerad och aktiv samhällsaktör för att främja våra medarbetares bästa, vår verksamhetsort och region. Vi ser ett aktivt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang som en förutsättning för vår verksamhet.

→ Ansvarsfull gruvdrift – policy

 

Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är kommunens största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.  Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb i form av entreprenöre och leverantörer.

 

Ekologisk hållbarhet – centrala miljöfrågor

Vårt mål är att minska energiförbrukningen genom energieffektiviserande förbättringar. Vi arbetar för att minska utsläppen av CO² genom att fasa ut användandet av eldningsolja.

 

Social hållbarhet

Vår strategi tar avstamp i att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle. Vi vill bidra till attraktiva samhällen på våra verksamhetsorter, något som vi ser som strategiskt viktigt för att kunna behålla våra kompetenta medarbetare och för att locka nya. Det gör vi genom att sponsra barn-och ungdomsverksamheter lokalt, främja lokala entreprenörer och genom våra teknikstipendier.

 

frisbee5