Våra produkter

Koncentrat framställs genom att den brutna och anrikade malmen bearbetas i en flotationsprocess. Koncentrat är en mellanprodukt och används som råmaterial vid framställning av metall. Kvaliteten mellan olika koncentrat kan skilja sig åt. Förutom bly, zink och koppar innehåller alla koncentrat svavel och  ofta olika föroreningar som kan påverka smältprocessen på ett negativt sätt. Bly- och- kopparkoncentraten innehåller även en mängd silver.

 

web_nv4a1200

Blykoncentrat