Vår vision och våra värderingar

Vision

Genom ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och miljö skapar vi mervärde för våra medarbetare, närboende, aktieägare och övriga intressenter.


Värdeord


Säkerhet

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet i allt vi gör

Respekt

Vi anammar mångfald, öppen dialog, samarbete och inkluderar alla.

Integritet
Vi gör det som är rätt och håller vad vi lovar.

Förträfflighet
Vi ställer höga krav, utmanar oss själva och levererar överlägsna prestationer.