Naturinventering öster om Zinkgruvan

Från och med den andra veckan i oktober och två veckor framåt kan det hända att ni ser bilar och personal från företaget Pelagia i skogarna öster om Zinkgruvan. Pelagia är ett miljökonsultföretag vi har anlitat för att genomföra en så kallad naturinventering. Det innebär att 2-3 anställda på Pelagia kommer röra sig ute i skogarna och dokumentera och fotografera växter och djur. De kommer även ta prover på sjösediment och bottenfauna.

Varför gör man en naturinventering?
Det är information vi samlar in för att få en bra bild av vilken fauna och flora som finns i området. Det är viktigt för oss att veta för bland annat de miljökontroller vi gör. Det är också ett krav som företaget har på sig.

Varför gör man en naturinventering just i området öster om Zinkgruvan?
Zinkgruvan Mining har ett undersökningstillstånd för området Flaxen 1 som ligger öster om Zinkgruvan. Det är detta område som vi nu gör en inventering av. Vill du veta mer om vad ett undersökningstillstånd är finns bra information på Bergsstatens hemsida.

Kommer några mätinstrument lämnas kvar?
Undersökningen görs genom dokumentation, fotografering och provtagning under en begränsad period. Några mätinstrument eller annan utrustning lämnas inte kvar ute i naturen.

 

pelagia

Under oktober utför miljökonsultföretaget Pelagia en kartläggning av faunan och floran öster om Zinkgruvan på uppdrag av Zinkgruvan Mining

 

Om du har frågor om naturinventeringen är du välkommen att höra av dig till:

Anja Hagerud. Tel: 0583-82 609 (även mobil) Epost: anja.hagerud@lundinmining.com

Monika Andersson. Tel: 0583-82 203 (även mobil) Epost: monika.andersson@lundinmining.com