Zinkgruvan bjuder in till skriftligt samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för området Flaxen nr 1

Zinkgruvan Mining AB bjuder in till skriftligt samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för området Flaxen 1.

Samrådsunderlag finns att läsa här

 

Frågor

Om du har allmänna frågor så kontakta gärna Monika Andersson på tel 0583-82 203 (även mobil) eller via epost: monika.andersson@lundinmining.com

 

Synpunkter

Skriftliga synpunkter ska vara inskickade senast den 8 mars 2019 till epostadressen: samrad@lundinmining.com eller postadress Zinkgruvan Mining AB, 696 81 Zinkgruvan och märkas med ”Samråd”.