Användningsområden

Metaller finns i stort sett överallt i samhället, exempelvis i byggnader, transportleder, fordon, industrimaskiner, infrastruktur för tele- och datakommunikation, elmotorer och elektronikprodukter av olika slag. Behovet av zink, bly och koppar har nästan fördubblats under de senaste 25 åren och användningen fortsätter att öka.

Zink

Zinkgruvan Mining är en av nordens största producenter av zinkkoncentrat. Ungefär hälften av all zink som produceras används till rostskydd av stål, och bidrar på sätt till ett mer hållbart samhälle. Zink som är avsedd för stålgalvanisering, formgjutning eller mässingsindustrin kan legeras med aluminium, nickel, magnesium och koppar. Vår försäljning sker i huvudsak till europeiska smältverk.

solar-panel-1899091

 

Bly

Det överlägset största användningsområdet för bly är batterier. Men bly används även i elektriska kablar, rörledningar, som skydd mot radioaktiva ämnen med mera.

electric-car-1458836liten

 

Koppar

Alla levande varelser liksom all modern teknik behöver koppar. Elkraft och elektronik – grunden för dagens samhälle – baseras på metallens mycket goda förmåga att leda elektricitet. Nära hälften av all koppar används till detta. Andra stora användningsområden är byggnads-, verkstads- och processindustrin. Inom bilindustrin används koppar framförallt till kylarsystem och elektronik. Skeppsbyggnad, offshoreindustrin och avsaltningsanläggningar är andra sektorer som använder mycket koppar. Mässing – en legering av koppar och zink – har också fått en spridd användning.

Copper, cables, insulators, conductors.