Årets Lundin Mining-stipendiater drar till Chile

Tisdagen den 9 april delades Lundin Mining-stipendierna ut till fem elever på Alléskolans tekniska program i Hallsberg. Stipendierna har delats ut sedan 2015 och syftet är att lyfta just teknikämnena.

– För att vi ska kunna fortsätta att gå mot ett hållbarare samhälle behöver vi som samhälle fortsätta den tekniska innovationen, och då behöver vi en tekniksmart ny generation, säger Monika Andersson om är kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining.

För att vinna stipendiaten har eleverna fått ansökt och sedan har lärarna gjort urvalet.

Stipendierna består av en resa till en annan gruva inom Lundin Mining-koncernen, som Zinkgruvan Mining ingår i sedan 2004. Tidigare år har resan antingen gått till Portugal eller USA. Men i år går resan till koppargruvan Candelaria i Chile.

– Jag tror att besöket i Candelaria blir väldigt spännande för eleverna, och förhoppningsvis ger det dem inspiration inför framtiden, säger Monika Andersson.

Stipendieutdelning är i sig även den en ”resa”, men under jord. Stipendieutdelningen skedde nämligen på 800-meters nivån i Zinkgruvan.

 

stipendiater2019

Årets stipendiater är Kajsa Källbom, teknikprogrammet, Elin Haslinger, teknikprogrammet, Agnes Eriksson, teknikprogrammet, Markus Pehrson, industritekniska programmet, och Rickard Persson, industritekniska programmet. I slutet av april åker de iväg till Chile för att besöka gruvan Candelaria.