Bonussystem

Som ett sätt att ytterligare engagera sina medarbetare har Zinkgruvan Mining ett bonus-
system där en rad faktorer relaterade till säkerhet, medarbetarengagemang och produktion
ger utbetalning per kvartal och år.
> Jämställdhet
> Hälsa
> Bonussystem