”Det är inte över än”

Sedan coronapandemin bröt ut har en rad säkerhetsåtgärder införts hos Zinkgruvan Mining för att skydda våra medarbetare. Det handlar bland annat om att minska kontakten mellan skiftlag, hålla avstånd till varandra där det är möjligt och ökad städning. Under verkets underhållsstopp i mitten av april vidtogs en rad ytterligare säkerhetsåtgärder. Utgångspunkten för åtgärderna har varit de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Just nu är det viktigare än någonsin att vi håller i och håller ut.

– Det gäller att vi inte sänker garden och slappnar av, säger gruvchef Craig Griffiths. Det är inte över än. Det är kritiskt för verksamheten att vi fortsätter följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna och de åtgärder vi har infört på företaget.

craig

Craig Griffiths, gruvchef

Produktionen har gått bra under årets första kvartal och antalet olyckstal har halverats jämfört med samma period förra året.

– Vi har haft en stabil produktion samtidigt som vi har haft bra fokus på vårt säkerhetsarbete. Det är viktigt att vi kan fortsätta att producera våra samhällsviktiga metaller. Men det kräver också att vi fortsätter att fokusera på att undvika smitta.

Både ditt och mitt ansvar – även utanför jobbet

– Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb med de säkerhetsåtgärder som har införts, säger anrikningschef Joe Holmes. Men risken är att man slappnar av när någonting drar ut på tiden. Men vi måste hålla i och hålla ut för att skydda varandra från smitta och för att kunna upprätthålla produktionen. Inte minst är det viktigt att vi tänker igenom vad vi gör på fritiden. Vad är verkligen nödvändigt? Hur kan vi skydda våra kollegor och våra nära och kära? Allt bygger på det egna ansvaret.

joe1

Joe Holmes, anrikningschef

Som bäst när det gäller
– Jag tror att vi är som bäst när det gäller, säger Craig. Jag tycker vi har visat det tidigare. Så jag hoppas vi alla hjälps åt med att följa de försiktighetsåtgärder som finns och påminner varandra. Precis som i allt övrigt säkerhetsarbete handlar det om lagarbete och att vi bryr oss om varandra.