Producerar ni metall?

Nej, vår slutprodukt är ett finkorning koncentrat som till största delen innehåller mineral och svavel.

Det är först när koncentratet har smälts ned i smältverk som metallen kan utvinnas.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)