Från restprodukt till resurs: test med grönlutslam på Enemossen

Zinkgruvan Minings sandmagasin Enemossen

 

Just nu pågår ett projekt för att se om restprodukten från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruks tillverkning av pappersmassa, så kallat grönlutslam, kan användas som täckning på Zinkgruvan Minings sandmagasin Enemossen. Inom en månad kommer ett test påbörjas. Då täcks en yta på cirka 4500m2 på Enemossen med grönlutslam. Grönlutslammet innehåller bland annat kalkrester och testet går ut på att undersöka dels om slammet fungerar för att förhindra damning på sandmagasinet och dels för att se om det har någon annan inverkan på sandmagasinet.

– Damning är något vi lägger stora resurser på att förebygga”, säger Monika Andersson på Zinkgruvan Mining. Detta är ett spännande innovationsprojekt för att oss att delta i som kan ge ett positivt resultat för alla inblandade, fortsätter Monika.

För Ahlström-Munksjö Aspa Bruk skulle projektet kunna vara en lösning på deponiplats för grönlutslammet.

– Vi har en deponiplan som sträcker sig till, som längst, 2025 och vi behöver hitta andra, mer långsiktiga lösningar, säger Dan Björk på Ahlström-Munksjö Aspa Bruk.

Testet kommer att pågå under sommaren. Samtidigt undersöks hur logistiken skulle kunna fungera. Från hämtning av slammet från, till mellanlagring, transport och slutligen täckning av dammarna.

Zinkgruvan Mining och Ahlström-Munksjö Aspa Bruk är de två största företagen i Askersunds kommun.

– Det är jätteroligt att vi kan jobba tillsammans för att hitta lösningar som gagnar båda partner, menar Monika Andersson. Men det är viktigt att komma ihåg att vi ännu bara är i testfasen. Det återstår mycket arbete i form av tester och ekonomiska kalkyler.

Projektet är ett samarbete mellan Zinkgruvan Mining, Ahlström-Munksjö Aspa Bruk, Nobel Science Park Örebro och Econova.

 

Fakta om sandmagasinet Enemossen

Enemossen är den plats där Zinkgruvan Mining sedan slutet av 1970-talet lägger sin anrikningssand. Anrikningssand är malet berg som blir över efter att de mineraler som Zinkgruvan Mining bryter har utvunnits. Drygt hälften av anrikningssanden används under jord för att återfylla bergsrum. Den andra hälften läggs på Enemossen.