Hälsa

 

halsa

Zinkgruvan Mining bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete. Inom företaget finns en Hälsa-och fritidsgrupp, som består av representanter från olika delar av verksamheten som jobbar med dessa frågor. Varje år anordnas flera aktiviteter och sedan 2015 ordnas varje år den så kallade Zinkgruveklassikern. Dessutom får varje medarbetare varje år en friskvårdspeng.