Helikopterburna mätningar i södra Örebro län och norra Östergötland.

kkkk

Under en tid framöver kommer du kanske stöta på en helikopter som susar ovanför trädtopparna om du håller till i närheten av Sydnärke eller i norra Östergötland. Det är nämligen geofysiska mätningar som ska göras med helikopter. Det som är syftet med undersökningen är att identifiera metaller och mineraler i marken, och tack vare helikoptern och dess utrustning som skickar ner elektromagnetiska vågor i marken kan man täcka stora geografiska områden.


——————————————————————————————————————–

Mellan vecka 44 till 50 kommer Zinkgruvan Mining utföra geofysiska mätningar med helikopter. Mätningarna genererar information om berggrunden ned till 600 meters djup och är en del av Zinkgruvan Minings prospekteringsarbete. Aktuellt område framgår av kartan nedan.

Helikoptermätningen påbörjas den 31 oktober och avslutas senast den 18 december.

Vi på Zinkgruvan Mining har som mål att visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av dessa mätningar. Helikoptern flyger på låg höjd mellan 70 – 100 meter ovan markytan med ett mätinstrument hängande under. Mätinstrumentet hänger cirka 35-45 meter ovan markytan. Helikoptern flyger med en hastighet på ca 80 km/tim och kommer därför endast att vara över din mark en kort stund.

Piloten flyger inte över bostäder och försöker i möjligaste mån undvika hagar med hästar genom att köra runt. Flygning över byggnader och djur kan inträffa, men vi strävar efter att begränsa det i största möjliga mån. Arbetet kan tidvis och lokalt komma att orsaka begränsade bullerstörningar.

Mätningen är väderberoende och flygning kommer i huvudsak att ske mellan kl. 07.00 och 19.00 alla dagar i veckan vid gynnsamma väderförhållanden, flygningar sker till exempel inte vid dimma. Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Survey som har mer än 15 års erfarenhet av den här typen av kartläggningar med flyggeoteknik.

Information om var och när flygning kommer att ske hittar du här på www.zinkgruvanmining.com som uppdateras löpande. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss på Zinkgruvan Mining, e-post: zm.info@lundinmining.com, alt. Monika Andersson 0583-82 203 eller Frida Björlin tel. 0583-82 211.

Karta som visar undersökningsområdet

.

Prelimärt mätningsschema (senast uppdaterat den 18 november 2022)

Vecka 46 :Grönt och lila område

Vecka 47-48: Orange område

Vecka 48-49: Rött område

Vecka 49-50: gult område