Historia – vi bygger vidare på ett arv

 8    f 572  

Gruvan i Zinkgruvan är en av Sveriges äldsta gruvor som ännu är i drift. 1857 var starten för en industriepok i södra delen av Närke. När den belgiska jättekoncernen Vieille Montagne kom till området i mitten av 1800-talet såg de potentialen. Belgiska ingenjörer strömmade in i området och satte igång ett jätteprojekt och en samhällsuppbyggnad som var ovanlig i dess omfång under denna tid. Bostäder, sjukhus, casino, skola, järväg, hamn och mycket mera byggdes av Vieille Montagne och samtidigt startades en gruvverksamhet som 164 år senare producerar mer än någonsin.

                         

     otto2                          gruvmusem

            

Viktiga milstolpar

1857.
Den Belgiska gruvkoncernen Vieille Montagne köper orten Åmmeberg med närliggande gruvfält. Bolaget startar upp en gruvverksamhet och en stor samhällsbygnation med bland annat skola, sjukhus och bostäder.
1927.
Flotationsmetoden introduceras.
1978
För första gången blir det enligt svensk lag lagligt att anställa kvinnor under jord.
1995.
Vieille Montagne säljer Zinkgruvan till det australienska bolaget North Ltd.
2000.
North Ltd, och därmed också Zinkgruvan, blir uppköpt av gruvkoncernen Rio Tinto.
2001.
Zinkgruvan blir först i Sverige med att använda pastatekniken.
2004.
Rio Tinto säljer Zinkgruvan  till Lundin Mining.
2010.
Ramp från dagbrottet ned under jord till 350-meters nivån.
2010.
För första gången i gruvans historia bryts kopparmalm.
2015.
Produktionsrekord: 1,26 miljoner ton producerad malm.
2020
Produktionsrekord: 1,42 miljoner ton producerad malm.

 276_spalt   dpbildrepro_-28