Hydrologiska undersökningar öster om Zinkgruvan – pågående kartläggning av området Flaxen

Som en del av Zinkgruvan Minings pågående kartläggning av området Flaxen öster om Zinkgruvan kommer företaget under november månad att genomföra en hydrologisk undersökning. Det innebär att två till tre personer kommer röra sig i flaxenområdet och mäta vattenflöden och grundvattennivåer under markytan genom att föra ned mätutrustning i existerande borrhål. På bilden syns ett exempel på hur mätutrustningen kan se ut – här har en pump förts ned i ett borrhål. I slangen finns en mätare som i sin tur mäter flödet på vattnet. Inget vatten tas med, utan vattnet släpps direkt ut på markytan igen. Den pågående kartläggning av Flaxenområdet gör Zinkgruvan Mining inom ramen för det undersökningstillstånd som företaget har för området. Läs gärna mer om vad ett undersökningstillstånd innebär på Bergsstatens hemsida.

Zinkgruvan Mining har anlitat konsultföretaget Golder för att göra undersökningen. Undersökningen pågår mellan den 12 och 21 november.

Om du har frågor om undersökningen så vänligen kontakta Monika Andersson. Tel 0583-82 203 (även mobil), Epost: monika.andersson@lundinmining.com

 

hydrologisk

Ett exempel på hur mätutrustningen kan se ut

 

golder

Konsultföretaget Golder genomför undersökningen på Zinkgruvan Minings vägnar.