Inbjudan till samråd om ansökan om ändring av produktionsmix

 

Zinkgruvan Mining AB har tillstånd till att årligen behandla upp till 1,5 miljoner ton malm, varav 1,2 miljoner ton zink-och blymalm och 0,5 miljoner ton kopparmalm. Företaget kommer nu att ansöka om att tillståndet ändras så att den tillåtna produktionsvolymen kan utgöras helt av zink-och blymalm. Det gör exempelvis att mineraltillgångarna kan nyttjas på ett mer effektivt sätt.

Mer information finns att hitta i samrådsunderlagt.(bilaga. pdf)

 

Tid och plats för samråd:

Tid: den 9 oktober 2017. Klockan 18.00 – 19.30

Plats: Kvarntorpsvägen 2 i Zinkgruvan.

Efter samrådet erbjuds lättare förtäring.

 

För frågor:

Miljöchef Gunnar Rådberg

gunnar.radberg@lundinmining.com