Information om pågående mark- och vattenundersökningar i Åmmeberg

 

Miljötekniska undersökningar i samarbete med Länsstyrelsen pågår

Zinkgruvan Mining kommer att i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län utföra vissa miljötekniska undersökningar i Åmmeberg under 2017. Detta är en fortsättning på pågående utredningar i området och utgör en del av den allmänna inventering och undersökningen av tidigare industriområden som har pågått runtom i Sverige sedan en lägre tid.

Våren och sommaren 2017

De miljötekniska undersökningarna planeras till våren, sommaren och en bit in på hösten och kommer att utföras på utvalda platser runtom i Åmmeberg. Syftet är att studera de faktiska jord- och vattenförhållandena och förekomsten av metaller i mark och vatten, något som ofta finns i områden där industriell verksamhet har bedrivits under en längre tid. Personal från SWECO är anlitade för att utföra studierna.

 

sweco2

Personal från SWECO kommer periodvis vara på plats i Åmmeberg under våren och sommaren 2017.

 

Om du har frågor är du välkommen att höra dig till Monika Andersson på Zinkgruvan Mining:
Tel: 072-705 35 00 eller 0583-82 203. Epost: monika.andersson@lundinmining.com