Internationellt

 

Zinkgruvan Mining ingår sedan 2004 i Lundin Mining, som gärna ser att medarbetarna är öppna för internationella karriärer i en global bransch. Med åren har det blivit allt vanligare med kunskapsutbyten mellan de olika gruvorna inom koncernen, vilket öppnar upp för möjligheten till intern rörlighet.

Att jobba hos Zinkgruvan kan vidga dina vyer. Bolaget söker nämligen medarbetare med rätt kompetens, som kan jobba såväl i den svenska verksamheten som i gruvor på andra arbetsplatser inom koncernen.