Invigning av Knalla gruva

 

PRESSINBJUDAN 2016-06-01

 

Invigning av Knalla turistgruva

Den 27 juni väcks Knalla gruva till liv. Besökare har under sommaren chansen att åka ned 200 meter under jord och få uppleva en spännande guidning i gruvan som bröts ut under andra hälften av 1800-talet. Bakom initiativet står Zinkgruvan Mining tillsammans med Zinkgruvans bygdeförening, Askersunds kommun och Atlas Copco.

Knalla gruva ligger ungefär 1 kilometer från den gruva som Zinkgruvan Mining driver. De två gruvorna står i underjordisk förbindelse med varandra och fram till 2004 var de båda i drift. Men den småskaliga produktionen i Knalla i kombination med låga malmhalter och metallpriser gjorde att Zinkgruvan Mining stängde Knalla gruva och förde över de tre medarbetare som arbetade där till andra delar av produktionen.

Våren 2015 inleddes diskussioner om möjligheterna att iordningställa Knalla gruva för turism. I april samma år bildades en arbetsgrupp. Strax därefter togs beslutet att bilda en stiftelse med andra intressenter för att tillföra så mycket resurser som möjligt till projektet. Till slut utkristalliserade sig Askersunds kommun, Atlas Copco och Zinkgruvans bygdeförening tillsammans med Zinkgruvan Mining som stiftare. Syftet med projektet är att starta upp en turistgruva som kan bidra till att attrahera ännu fler besökare till kommunen och regionen.

 

Om Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining bryter och anrikar zink, bly, koppar och silver. 2015 producerade företaget 1,26 miljoner ton malm. Företaget har 370 medarbetare och brytning pågår mellan 350 meter och 1340 meter. 2017 fyller företaget 160 år.

 

 Datum för invigning: 28 juni

Tid: Klockan 13.00

Plats: Knalla gruva, Strömslundsvägen 696 76 Zinkgruvan.

 

Program:

Landshövding Maria Larsson inviger.

Representanter från Zinkgruvan Mining, Atlas Copco, Askersunds kommun och Zinkgruvans bygdeförening är på plats.

Kaffe och gruvtårta

En tur ned till 200 meter under jord

 

För frågor:

Projektledare: Monika Andersson, Zinkgruvan Mining.

Tel: 072-705 35 00

Epost: monika.andersson@lundinmining.com