Jämställdhet

Zinkgruvan_J1A4285_edited

På Zinkgruvan Mining ser vi jämställdhet och mångfald som en styrka. Det innebär att vi behandlar alla med respekt oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, politisk eller religiös tillhörighet och aktivt arbetar för att motverka diskriminering. Idag är cirka 20 % av våra medarbetare kvinnor. Vårt långsiktiga mål är förstås att ha en jämn könsfördelning.