Landshövdingen invigde Zinkgruvans storsatsning på att återvinna gruvvärme

 

rrem

 

I torsdags var landshövding Maria Larsson på plats i Zinkgruvan för att inviga en stor nyinvestering. Zinkgruvan Mining har investerat 27 miljoner kronor i två värmeväxlare som gör att företaget sparar energi motsvarande energiförbrukningen för 100 villor per år. Värmeväxlarna är monterade på två av gruvans luftschakt som transporterar luft upp och ned ur gruvan. Anläggningarna fungerar så att den varma uppåtluften som kommer från gruvan värmer upp den kallare nedåtluften. Vid vissa temperaturer måste den den nedåtgående luften värmas upp för att undvika isbildning i schakten. Dessutom har kapaciteten ökats så att mer luft kan pumpas ned genom schakten, vilket behövs allteftersom gruvan blir djupare. Just nu är driften nere på ett djup av 1350 meter.

– Det är viktigt att företag vågar investera i tekniksatsningar och satsa på framtiden, sa Maria Larsson under invigningen. En sån här satsning visar att man investerar i framtiden men samtidigt tänker på klimatansvaret.

Även Zinkgruvan Minings VD Agne Ahlenius invigningstalade

– Den här investeringen är ett av många pågående projekt för att reducera vår energianvändning.  Det är ett av våra fokusområde. Samtidigt är utbyggnationen av schaktens kapacitet en investering för framtiden så att vi kan fortsätta att utvidga verksamheten under jord.

 

rrem
Landshövding Maria Larsson och Zinkgruvan Minings VD Agne Ahlenius poserar framför ett av företagets ombyggda ventilationsschakt som numera har inbyggd värmeväxlare som tar tillvara den varma luften från gruvan.