Lundin Minings resestipendier

 

2014 firade Lundin Mining att Zinkgruvan Mining varit en del av koncernen i tio år. I samband med jubileumet

beslutade koncernen sig för att instifta resestipendier för att öka teknikintresset hos ungdomar. Många lärosäten

har haft problem att få ungdomar att söka sig till deras utbildningar, och i längden kan detta bli ett stort problem

för Sverige. De stipendier som instiftades är fem resestipendier till tredjeårselever på de tekniska programmen på

gymasieskolan Alléskolan i Hallsberg och 40 000 kronor till en klassresa till en åttondeklass på högstadiet Sjöängsskolan

i Askersund. Våren 2015 delades stipendierna ut för allra första gången.

 

stipendiater

Stipendiater från Alléskolan  besökte under våren 2015 Zinkgruvan

Minings systergruva Neves Corvo i Portugal.