Mineralresurser och mineralreserver

Mineralresurser och mineralreserver utgör grunden för företagets framtida brytning. Utifrån dessa görs företagets långsiktiga brytningsplaner och de är underlag för många av företagets större investeringar. Nya tillskott behövs genom prospektering eftersom brytningen årligen reducerar reserverna.

Zinkgruvan Mining sammanställer varje år sina mineralresurser och mineralreserver. Vårt arbete med och rapportering av mineralresurser och mineralreserver följer CIM (en del av CRIRSCO) och NI43-101. Företagets mineralresurser och mineralreserver publiceras årligen på Lundin Minings hemsida här:  https://www.lundinmining.com/operations/reserves-and-resources/