Mineralresurser och mineralreserver

Mineralresurser och mineralreserver utgör grunden för företagets framtida brytning. Utifrån dessa görs gruvors långsiktiga brytningsplaner och de är underlag för många av företagets större investeringar. Nya tillskott behövs för en långsiktig verksamhet eftersom brytningen årligen reducerar reserverna.

I enlighet med Pan-European Standard for reporting of Exploration results, Mineral Resources and Mineral Reserves (The PERC Reporting standard 2017) publicerar vi företagets mineralreserver och mineral. Dessa hittas via Lundin Minings hemsida: https://www.lundinmining.com/operations/reserves-and-resources/