Ny rapport: Innovationsagenda Bergslagen

2018 startades projektet Digital mining hub av Epiroc, Zinkgruvan Mining, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Syftet med projektet var att utveckla samverkansformer för att möta de möjligheter och utmaningar som finns i Bergslagen relaterade till innovation, gruvnäring och övrig mineralindustri, kompetensförsörjning, utveckling av ny smart teknik och grön energiomställning. Efter en rad workshops och möten har projektet skrivit ihop en avsiktsförklaring i form av en rapport.

 

 

”Samhället förändras just nu i en rasande takt. Digitalisering, teknikutveckling och grön omställning är trender som på ett eller annat sätt påverkar alla. Det många däremot inte känner till är att grunden och en förutsättning för den gröna energin och den nya elektroniken, är råvaror såsom olika typer av metaller. Utan tillgång till både basmetaller och sällsynta jordartsmetaller kommer utvecklingen att stanna av. Det är just därför vi tror på Bergslagens framtid. Vi har gruvor som drivs hållbart, stora och innovativa industrier, framstående universitet och en stark vilja att skapa ett centrum för gruv- och mineralindustrin – som kan göra skillnad både regionalt, nationellt och globalt. Epiroc, Zinkgruvan, Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park har tillsammans med andra aktörer i Bergslagen redan börja ta de första stegen mot att vara en del av denna omställning. Innovationsagendan du just nu läser är ett exempel. Metaller är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle och därför är vi övertygade om att Bergslagen kommer att spela en väldigt viktig roll i utvecklingen av framtidens välfärd.”

/Förord till rapporten Innovationsagenda Bergslagen

 

Läs hela rapporten här

Microsoft PowerPoint - Week 15 Perspective Swedish