Om oss

Zinkgruvan Mining ingår sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass.  Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2021 blev 1,4 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 2 miljarder kronor. Företaget har 450 medarbetare och ett hundratal entreprenörer.

RollupOrginal.12-18-01b kopia

Zinkgruvan ligger nästan precis mitt emellan Stockholm och Göteborg.

Zinkgruvan Mining i siffror

Startår: 1857

Antal medarbetare: 450

Andel kvinnor: 20 %

Antal yrkeskategorier: 90+

TRIF*: 1,8

Producerad malm (2021): 1,4 miljoner ton

Anrikad malm (2021): 1,4 miljoner ton

Metallproduktion (2021):

– Zink: 77 766 ton

– Bly: 22 183 ton

– Koppar: 2 786 ton

– Silver 2,0 miljoner oz

Omsättning:  2 miljarder kronor

Antal fordon under jord: Cirka 300

Gruvans djup: 1350 meter

* Antal olycksfall som resulterat i frånvaro eller medicinsk behandling per 200 000 arbetade timmar.

Om Lundin Mining

Lundin Mining är en internationell gruvkoncern med verksamhet på tre kontinenter. Koncernen har huvudkontor i Toronto, Kanada och äger gruvor i Sverige, Portugal, USA, Brasilien och Chile. Koncernen är noterad på börsen i Toronto och Stockholm.

Läs mer om koncernen här