Pressinbjudan: 2017-års Lundin Mining-stipendiater klara

2017-02-13

 

Varje år delas fem resestipendier ut till fem teknikstuderande ungdomar på Alléskolan i Hallsberg. Målet med stipendierna är att öka teknikintresset hos ungdomar, och förhoppningsvis även få fler intresserade av att utbilda sig inom något av gruvindustrins spetskompetensområden. För att få ett stipendium får eleverna själva ansöka och urvalet görs sedan av skolans lärare och rektor.

Varje resestipendium är värt cirka 20 000 kronor. Tidigare har stipendiaterna besökt Lundin Minings zink och koppargruva Neves-Corvo i Portugal, men i år går resan till nickel- och koppargruvan Eagle Mine i norra Michigan.

 
Stipendieutdelningen sker på Zinkgruvan Minings huvudkontor i Zinkgruvan (Centrumvägen 1, 696 81 Zinkgruvan) torsdagen den 16 februari klockan 10.00. Priset överlämnas av VD Agne Ahlenius.

 

 

Faktaruta
Zinkgruvan Mining är ett gruvföretag som bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm sex mil söder om Örebro. Sedan 2004 ingår Zinkgruvan Mining i den internationella gruvkoncernen Lundin Mining. Zinkgruvan Mining har 370 anställda och är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare. Läs mer på www.zinkgruvanmining.com

 

Kontaktperson
Monika Andersson, kommunikatör. Tel: 072-705 35 00. E-post: monika.andersson@lundinmining.com