Pressinbjudan – Zinkgruvan Mining och Åmmebergs skola sätter energi i fokus

 

Fredagen den 8 april anordnas det en ”pelletsdag” i Zinkgruvan och Åmmeberg.

Klockan 11 inviger Askersund kommuns kommunalråd Per Eriksson och Zinkgruvan Minings VD Bengt Sundelin tillsammans företagets nya pelletsanläggning i Zinkgruvan. Pelletspannan är en miljösmart investering på tolv miljoner kronor som Zinkgruvan Mining precis har driftsatt. Pelletspannan ersätter all fossil eldningsolja för uppvärmning av fastigheter ovan jord och beräknas minska utsläppet av koldioxid med 800 ton per år.

På Åmmebergs skola arbetar barnen på dagen till ära med temat ”energi” med fokus på pellets. En av skolans klasser åker till Zinkgruvan till invigningen för att lära sig mer om pelletsanläggningen. Resterande klasser kommer bland annat att tillverka roliga figurer gjorda av pellets på skolan i Åmmeberg. Barnen visar gärna upp sina konstalster!

Samarbetet mellan Zinkgruvan Mining och Åmmebergs skola har syftet att väcka barns intresse för energi-och miljöfrågor.

 

 

Kontaktpersoner:

Zinkgruvan Mining

Monika Andersson, 0583-82 203, 072-705 35 00

 

Åmmebergs skola:

Annelie Brottsjö, 0583-813 36