Pressmeddelande – Ny servicenivå 1140 meter under jord invigs i Zinkgruvan

Zinkgruvan_2357_liten

Ny milstolpe för Zinkgruvan Mining 1140 meter under jord

På måndag den 1 juni invigs Zinkgruvan Minings nya serviceområde på 1140 meters djup. En stor satsning som påbörjades för 6 år står nu klar. 37 200 kubikmeter berg har sprängts bort för att ge plats åt ett serviceutrymme med tvättplatta, tankningsstation, mediaupplag, matsal och kontor.

Den nya servicenivån som har en total areal på 5000 kvadratmeter ligger 340 meter djupare än den nuvarande som är belägen på 800 meters djup. Den stod klar 1987.

– Att bygga ytterligare en ny servicenivå är en stor satsning som kommer underlätta vårt arbete under jord, säger Stephan Söderberg Projektledare för 1140. Vi såg ett stort behov av att ha en servicenivå närmare de områden där vi bryter och producerar som mest. Vi har cirka 300 fordon som behöver servas under jord.

Arbetet med att anlägga den nya servicenivån har inneburit att flera entreprenörsfirmor har varit på plats samtidigt och arbetat med olika moment. Man har bland annat gjutit över 3000 kvadratmeter med betonggolv.

– Att få en ny servicenivå på det här djupet kommer öka vår effektivitet. Ortdrivarna som kommer utgå härifrån får närmare till sina maskiner vid skiftbyten och raster. Och när borriggar och andra maskiner ska servas, tvättas eller tankas behöver de inte transporters upp till en högre nivå. Det är ju en ändå runt 5 kilometer att åka mellan 800- och 1140-nivån på vägar där hastighetsgränsen är 30 kilometer per timme, säger huvudskyddsombud Jörgen Ingvarsson.
Det nya området och de nya lösningarna innebär en rad arbetsmiljöförbättringar. En ny typ av belysning har satts upp för att få ett ljus så likt dagsljus som möjligt.  Vi har bytt från dieseluppvärmning till elektrisk uppvärmning för högtryckstvätten. Den nya tvätthallen möjliggör tvätt ovanifrån av alla stora maskiner med hjälp av en stålkonstruktion med fällbryggor. Inne på serviceutrymmet finns en fordonslyft som klarar 60 ton och är 16,5 meter lång. Hela området har sprinkler för automatisk brandbekämpning.

– Vi är stolta över alla nya funktioner och att vi får en genomtänkt och bra arbetsmiljö. Idag har vi Wifi-täckning i hela området samtidigt som vi förbereder för vårt lokala4G nät som vi är först med i Sverige. Mobilnätet har mycket hög prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet och blir en plattform för vidare digitalisering och effektivisering av verksamheten, avslutar Stephan Söderberg.

 

För mer information och bilder kontakta: Monika Andersson på 070-705 35 00

Zinkgruvan Mining – gruvnäring sedan 1857.
Zinkgruvan Mining ligger i Askersunds kommun och är Sveriges sydligaste underjordsgruva. Sedan starten 1857 har man utvunnit mineraler och producerat basmetaller som är nödvändiga för utvecklingen av vårt moderna samhälle. Antal medarbetare är idag cirka 420 personer. Zinkgruvan Mining ingår i den globala koncernen Lundin Mining med verksamhet på tre kontinenter.