Pressmeddelande: Zinkgruvan Mining slår produktionsrekord – igen

Pressmeddelande 2016-01-26

Zinkgruvan slog nya produktionsrekord under 2015. Totalt producerades 1,26 miljoner ton malm, en ökning med drygt 33 000 ton jämfört med 2014. Det är tredje året i rad som rekordet slås.

– Produktionen under 2015 förlöpte utan större störningar med bra halter och utbyten, säger Zinkgruvan Minings VD Bengt Sundelin. Det känns extra bra att vi överträffar våra produktionsmål trots att det råder lågkonjunktur på råvarumarknaden. Vi har fortsatt att satsa på att effektivisera verksamheten, vilket medfört en hög och jämn produktion i både gruvan och anrikningsverket. Under kommande år planerar vi för ännu större produktionsökningar genom att investera i ny utrustning.

Förutom nytt produktionsrekord slogs även det föregående årets rekord i antal ton anrikad malm och ton producerad zinkmetall, vilket är huvudmetallen i Zinkgruvan.

Nya produktionsrekord under 2015:
• 1,26 miljoner ton producerad malm
• 1,24 miljoner ton anrikad malm
• 83 500 ton producerad zinkmetall

Kontaktperson
Bengt Sundelin, VD Zinkgruvan Mining
Tel: 0583-82 202, 070-609 89 37