Bergras den 15 oktober anmält till Arbetsmiljöverket

 

Den 15 oktober skedde ett ras under jord i området Burkland  på ett djup av 1300 meter. Raset skedde i ett område som hade spärrats av efter ett mindre ras och var under bevakning. Innan besiktning hann ske föll ytterligare 200 ton sten ned. Detta är en stor volym och därför anmäldes händelsen till Arbetsmiljöverket, vilket är ett lagkrav alla företag har när det sker händelser som är allvarliga eller ovanliga till sin karaktär.

Nu pågår en intern utredning samtidigt som man väntar på om det kommer någon respons från Arbetsmiljöverket.

 

För frågor kontakta Monika Andersson. Tel 0583-82 203 (även mobil) Epost monika.andersson@lundinmining.com