Så arbetar vi för att undvika smittspridning

Coronapandemin är inte över och smittspridning pågår fortfarande i samhället. Därför har vi vidtagit flera åtgärder i enlighet med de rådande pandemilagarna. Här är några exempel:

 • I år håller vi omklädnings-och duschutrymmen stängda.
 • Vi har fler än en station där du kan hämta upp din nummerlapp för att unvika trängsel.
 • All försäljning av mat och fika sker utomhus.
 • Det kommer finnas handsprit lättillgängligt på flera ställen.
 • Mål-och startområdet där deltagarna är hålls separerat från publikområdet.
 • Det kommer finnas fler bajamajor utplacerade jämfört med tidigare för att undvika trängsel.
 • Våra funktionärer kommer hålla uppsyn och hjälpa till där det behövs för att undvika att trängsel uppstår.
 • Ingen publik är tillåten inne på industriområdet eller under jord.
 • Vi delar upp startfältet i grupper om max 60 deltagare och låter det gå tio minuter mellan varje startgrupp.

Vi ber även alla våra deltagare att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om ni är sjuka eller har symtom.
 • Samåk bara med dem som du normalt har kontakt med.
 • Byt om hemma – ingen omklädningsrum eller duschmöjligheter tillhandahålls i år för att undvika smitta.

Tillsammans hjälps vi åt att hålla varandra trygga