Säkerheten går före allt annat – en intervju med VD Bengt Sundelin