Samråd och prövotidsutredning

Här publicerar vi Zinkgruvan Minings senaste samrådshandlingar. Samråd är en lagstadgad process och är en viktig inledande del av arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Samråd ska ske i god tid innan en ansökan lämnas in till myndigheten som ska pröva ansökan enligt miljöbalken, i syfte att uppnå en bra och relevant utformning av denna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Som stöd för dialogen i samrådet tas ett underlag fram, som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till. 

Det är viktigt för oss på Zinkgruvan Mining att samråda med våra intressenter och vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet.

Samråd 2021

2021-03-04 Samrådshandling Ansökan om Ändringstillstånd

Samråd 2019

2019-02-12 Samrådsunderlag Flaxen nr 1

Samråd 2018

2018-11-07 Samrådshandling Dalby K nr 1

Information om prövotidsutredningar

För att driva Zinkgruvan Minings verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsprövningen utgör en viktig kontroll där myndigheter och allmänhet får möjlighet att granska en verksamhets miljökonsekvenser. I Zinkgruvan Minings tillstånd finns flera villkor som reglerar hur verksamheten får bedrivas.

Av olika skäl kan det vara svårt att förutse vissa delar av verksamhetens framtida miljöpåverkan. Den tillståndsprövande myndigheten kan då besluta att vissa villkorsfrågor skjuts upp under en prövotid. Under prövotiden ska verksamheten utreda och undersöka den uppskjutna frågan närmare.

Zinkgruvan Mining arbetar just nu med två prövotidsutredningar som syftar till att erhålla slutliga villkor för vatten och damning. Halvårsvis publicerar vi uppdateringar runt utredningarna här på hemsidan. Kontakta oss gärna om du har frågor om våra prövotidsutredningar.