Seminarie 2

Tisdagen den 15 september 2020 Tid: 7.00-9.30 med frukost 7.00-7.30, mingel 9.30-10.00.

Seminarie 2: KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING & FÖRÄNDRINGSLEDNING I EN DIGITAL TID

Ledarskap är kommunikation och att kommunicera är att göra något tillsammans

Kom lyssna till Linda Take, idag VD på teknikföretaget Mericon, är civilingenjören och f.d. elitidrottaren som genom sin nyfikenhet på människor och deras presterande har skapat en gedigen erfarenhet av att leda företag som är i behov av förändring. Vi får följa med i hennes tankar kring ledarskap, relationer och kommunikation och hur dessa nycklar skapar resultat.

Att ha förmåga att leda sig själv och andra och kommunicera på ett bra sätt genom en företagares vardag är nödvändigt. Att göra det i kris innebär att förmågorna ställs på sin spets. Det ställer dels krav på att kunna motivera både sig själv och andra i både med- och motgång, och det ställer höga krav på vårt sätt att kommunicera, både internt och externt. Kommunikationen i en digital värld blir central och här vill du som företagare ett val – vill du ta befälet eller sitta i baksätet när förändringståget går? Hur gör man då? Vart börjar man? Besök gärna Lindas blogg på www.takes.se

Kom lyssna till Magnus Westerberg, Experience Director på Strateg, när han talar på temat:

Låt kunderna styra kommunikationen och låt medarbetarna ta hand om ledarskapet

När Magnus Westerberg var Creative Director och partner på St. Luke’s i London var byrån rankad nummer ett i England och där hjälpte han bland andra IKEA, British Telecom och Clark’s Shoes att utveckla sin kommunikation och ta marknadsandelar. Som rådgivare åt startups i Silicon Valley såg han till att till exempel IXI fick sitt genombrott med AT&T. Och som Head of Creative Development för Tui Group hjälpte han alla europeiska marknader att bygga ihop kommunikationsarbetet med den digitala kundupplevelsen i alla kanaler och appar. Förutom att nu göra samma sak som Experience Director på Strateg föreläser han också på KTH, Handels och MIT och coachar organisationer i hur de

ska gå från att arbeta med traditionell marknadsföring till kundstyrd och databaserad, kontinuerlig förbättring. Som gifter ihop kommunikation med kundupplevelse och ökar utvecklingstakten med hjälp av automatisering.

Magnus menar att det viktigaste med den digitala eran inte är närvaron i olika kanaler. Det är hur snabba itereringsloopar en organisation har. Eftersom det nu är möjligt att publicera ny kommunikation, design och funktioner lika snabbt och lätt som innehåll, så gör företag det. Och eftersom det samtidigt är mycket lätt att i realtid se hur befintliga och potentiella kunder använder det som publiceras, kan vi snabbt se vad som fungerar och inte. Den kunskapen är den viktigaste valutan för organisationer idag. En valuta som också är förutsättning för en högre grad av automatisering. Det här betyder också att traditionellt ledarskap inte fungerar eftersom klassiska ”command and control-organisationer” blir för långsamma.

De senaste åren har det varit mycket fokus på mål och värderingar när det gäller lederskap. Men det är bara de företag som ännu inte klivit över i det moderna arbetssättet som har frågor kring detta. Det spelar ingen roll om en organisation har bra värderingar om den inte switchat till en modernt, medarbetarstyrd kultur. Och även detta är nu evidensbaserat och datadrivet. Detta är hur andra företag ökar sin utvecklingstakt och sin attraktionskraft. Eftersom metoderna är tillgängliga kommer konkurrenterna att använda dem.

Alla seminarier kommer att innehålla olika föreläsningar med inspiration, idéer och exempel på hur andra företag har gjort. Du kommer även få med dig praktiska verktyg för hur du kan jobba vidare med det du lärt dig på seminarier samt hur du kan utveckla det vidare i ditt företag.

Välkommen att anmäla dig här: