Våra produkter

Zinkgruvan Mining bryter och anrikar malm. Slutprodukten är tre olika sorters koncentrat – blykoncentrat, zinkkoncentrat och kopparkoncentrat. Vi säljer i vår tur vidare koncentraten till kunder runt om i Europa och Asien som smälter fortsätter förädlingsprocessen.

web_nv4a1200

Blykoncentrat