Zinkgruvan har blivit med nio nya vägvisare

Förra veckan besökte nio blivande vägvisare brandstationen Byrsta i Kumla för att utbilda sig tillsammans med räddningstjänsten. De övade de på att söka rätt på föremål i miljöer med dålig sikt, att  samla in och lämna över information till räddningstjänsten och hur man ska tänka runt personer som är fast i fordon. De gick även igenom utrustning som används vid olika räddningsinsatser.

Våra vägvisare, nu totalt tjugofyra stycken, är mycket viktiga om en nödsituation skulle uppstå. Deras roll är att arbeta tillsammans med räddningstjänsten, exempelvis genom att visa dem vägen,  och att stötta företagets driftcentral. Våra vägvisare har egna övningar tillsammans med företagets brandskyddsamordnare. De övar även tillsammans med gruvan och en gång per år deltar även räddningstjänsten. Konditionstest och en vidareutbildning hos räddningstjänsten står också på den årliga agendan.

Bra jobbat och grattis till våra nya vägvisare!

 

litenv1

German Miller, Johan Garp och Mikael Oja under utbildningen till vägvisare.

 

litenv2

Pernilla Karlsson och Liza Hultberg är nyblivna vägvisare.

 

litenv4

Utrustningen gås igenom under utbildningen.