Zinkgruvan Mining fortsätter sitt stöd för Kvinnohuset i Örebro

I spåren av den pågående coronapandemin mår många människor allt sämre. Påfrestningarna i redan ansträngda relationer ökar när familjer vistats allt mer i hemmet. Våldsutsatta kvinnor och barn är fast i hemmet på ett annat sätt med sina förövare under pandemin.

Zinkgruvan Mining har valt att fortsätta sitt stöd till Kvinnohuset i Örebro.

Vår gåva kommer att användas till en satsning på samtalsmottagningen som riktar sig till kvinnor som är eller har varit våldsutsatta. Samtalsmottagningen innebär kostnadsfria samtal med utbildade kuratorer och möjlighet finns att vara anonym. I satsningen, som pågår 2020 och 2021 kommer Kvinnohuset att särskilt uppmärksamma kvinnor utsatta för sexuellt våld.

-Er gåva betyder väldigt mycket och kommer att leda till att fler kvinnor får rätt stöd i rätt tid, säger Josefine Guldbrand, Verksamhetschef Kvinnohuset Örebro

Förråd för pengarna som skänktes vid jul
Josefin hälsar att man nu har börjat bygga upp den förrådsbyggnad som pengarna som Zinkgruvan Mining skänkte till jul skulle gå till. En byggnad som ska användas som akutförråd av kläder och andra viktiga saker till kvinnor och barn som kommer till Kvinnohuset. Bygget har försenats på grund av coronapandemin. Men nu är det på gång.

Om Kvinnohuset Örebro
Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnohuset är en ideell förening som aktivt arbetar för ett samhälle fritt från våld och förtryck som skadar människor och lämnar spår för resten av deras liv. Dom utbildar, föreläser och samarbetar med olika samhällsinstanser för att öka kunskapen kring detta ämne. Och arbetar även förebyggande och aktivt för att minska skammen hos de utsatta.