Zinkgruvan Mining fortsätter sponsring trots inställt arrangemang

e

Den pågående pandemin har betytt ett stort ekonomiskt bortfall för många föreningar. Föreningar som i många fall aktiverar våra barn och ungdomar. Två exempel på det är de två lokala föreningarna Zinkgruvans IF och Åmmebergs IF som varje år arrangerar en stor midsommarfest i Åmmeberg med flera hundra besökande. Förutom att det är en kär tradition så är det även en viktig inkomstkälla för föreningarna. På grund av covid-19 har föreningarna i år tvingats ställa in arrangemanget.

Trots det har Zinkgruvan Mining beslutat sig för att gå in med hela sin vanliga sponsring, vilket innebär att föreningarna eftersom de i år inte har några utgifter får en extra bra ekonomisk injektion.

-Föreningarna gör ett mycket viktigt jobb, säger Monika Andersson, kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining. Vi måste alla hjälpas åt för att vårt samhälle ska stå på fötterna när epidemin är över.
s
s
s