Zinkgruvan Mining genomför planerat underhållsstopp med särskilda restriktioner

liten3

Under vecka 17 genomför Zinkgruvan Mining som planerat ett underhållsstopp i anrikningsverket. Beslutet att genomföra underhållsstoppet trots coronatider har tagits eftersom underhållet är kritiskt för våra medarbetares säkerhet och för att kunna upprätthålla produktionen. Beslutet baseras även på företagets egen riskanalys, och vi följer så klart de rekommendationer som kommer från myndigheterna.

För att minimera risken för smitta av COVID-19 genomför Zinkgruvan Mining en rad säkerhetsåtgärder som alla som är inblandade i underhållsstoppet ska följa. Bland annat genomförs samordningsmötena i kopparkvarnhallen där alla ska hålla avstånd till varandra och vi har stängt av sittdelen i vår personalrestaurang. Exempel på fler åtgärder som är kopplade till underhållsstoppet är:

  • Schemalagda omklädnings-och duschtider för entreprenörer
  • Begränsat antal personer i fika-och lunchrum.
  • Separata toaletter och tvättmöjligheter för entreprenörer.
  • Endast de som arbetar med underhållsstoppet får vistas i anrikningsverket.

Grundläggande är även att:

  • Är du sjuk eller har symptom (även lindriga) ska du stanna hemma från jobbet.
  • Det är viktigt att du tvättar händerna ofta.
  • Håll avstånd till varandra (minst två meter är rekommenderat)

I infobladet nedan hittar du alla detaljer runt underhållsstoppet och mer info om alla säkerhetsåtgärder.