Strategi och mål

Zinkgruvan Mining har tagit fram en företagsstrategi som sträcker sig fram till år 2026. Syftet med strategin är att säkerställa att företaget fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva med liten påverkan på miljön.

Nuläge:

 • Zinkgruvan Mining har under lång tid varit en säker och lönsam gruva med goda marginaler och stabil produktion.
 • Produktiviteten står sig förhållandevis bra gentemot våra likvärdiga konkurrenter. 
 • Stora möjligheter att utöka produktionen till 1,5 miljoner ton och att eventuellt använda den extra kapaciteten till att bryta och producera mer koncentrat av koppar. 
 • Goda geologiska förutsättningar för fortsatt expansion av den nuvarande gruvan.

Mål till 2026

 • Säker, förutsägbar och hållbar metallproduktion.
 • Vara mer lönsamma än 50 procent av våra konkurrenter.
 • Möjliggöra för framtida brytning över 1,5 miljoner ton.

Fem huvudspår för att nå målen

 • Förbättra det proaktiva säkerhetsarbetet.
 • Minska verksamhetens miljöpåverkan. Stegvis övergå till koldioxidneutral gruvdrift.
 • Förbättra lönsamheten genom verksamhetsutveckling, automation och förebyggande underhåll.
 • Optimera kvaliteten på metallkoncentraten.
 • Utveckla en expansionsstrategi som inkluderar 10+ år LOM.