Zinkgruvan Mining ökar produktionen

Pressmeddelande 2015-10-29

 

Nu står det klart att Lundin Mining satsar 130 miljoner på ett projekt som möjliggör
en produktionsökning med 100 000 ton per år i Zinkgruvan. Det motsvarar en
tioprocentig ökning jämfört med nuvarande årsproduktion.

 

”Mycket positivt!” Säger Zinkgruvan Minings VD Bengt Sundelin. ”Att våra ägare Lundin
Mining fortsätter satsa på oss även när metallpriserna är låga visar på ett stort förtroende
för vår verksamhet och på att koncernen tänker långsiktigt”

 

”Vi har redan genomfört effektiviseringar i gruvan och ökat kapaciteten. Nu kommer vi ha kapacitet
att anrika samma volym i vårt anrikningsverk som tidigare har varit en flaskhals”, säger VD Bengt
Sundelin. ”Framtiden för Zinkgruvan Mining ser ljus ut.”
Investeringen innebär att ytterligare en kvarn installeras och att en ny kvarnhall byggs. Dessutom
effektiviseras produktionsflödet genom att förkrossningen av malmen försvinner. Den nya anläggningen
beräknas vara i produktion under hösten 2016.
Zinkgruvan Mining beräknar att klara produktionsökningen med de 370 medarbetare företaget har idag.
”Detta är en viktig milstolpe för oss i Zinkgruvan” avslutar Bengt Sundelin.
 

 

 

 

Zinkgruvan Mining är ett gruvföretag som bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm i orten
Zinkgruvan sex mil söder om Örebro. Förra året slog Zinkgruvan Mining produktionsrekord med
1,24 miljoner ton bruten malm. I och med ombyggnationen ökar kapaciteten nu till 1,35 miljoner ton”