Zinkgruvan Mining presenterar biologisk mångfald och entreprenörsprogram under miljökonferens

4-5 oktober är det dags för Svemins miljökonferens i Kiruna. Zinkgruvan Mining är naturligtvis på plats och kommer att berätta om vårt arbete med biologisk mångfald och om entreprenörsprogrammet re:think.

Under två dagar samlas branschen i Kiruna när Svemins miljökonferens äntligen blir fysisk igen efter två år i digital form. Zinkgruvan Minings miljöchef, Charlotte Odenberger och kommunikationsstrateg Camilla Törnquist, kommer att presentera delar av vårt arbete kring hållbarhet – både miljömässig och social.

Arbetet med biologisk mångfald är en självklar del i hur Zinkgruvan Mining arbetar.

– Vi ska bidra till att arter inte försvinner. Vi ska behålla de vi kan, eller flytta dem och allra helst bidra med fler arter. Vi ska bedriva vår gruvdrift i samklang med naturen så långt det går.

På industriområdet i Zinkgruvan har man under sommaren kunnat njuta av nya träd och blomstrande ängsmarker som lockat till sig fler bin och fjärilar.

– Dessutom har det doftat jättegott av bland annat prästkragar, klöver och blåklockor. Många inom organisationen har reagerat positivt på detta. Att lösa miljöutmaningar som buller och damning genom att använda naturen känns helt rätt.

Hållbarhet handlar även om social sådan och där är vårt entreprenörsprogram Zinkgruvan Mining re:think ett bra exempel.

-Re:think handlar om att bidra till att bygga samverkansnätverk och strukturer för att närsamhället ska stå starkt även den dag då gruvan inte längre finns, berättar Camilla Törnqvist. Det är social hållbarhet på riktigt.  Med programmet stöttar vi lokala entreprenörer och skapar samverkan mellan lokala företag för att stötta dem i växa, tänka om och tänka nytt. Satsningen har pågått under fyra säsonger sedan 2019 och det är ett gediget program som har bidragit till att flera lokala företag har både överlevt pandemin och lyckats växla upp.

– Vi tycker det är viktigt att belysa de olika aspekterna av hållbarhet. Det är också något vi vill skicka med de som lyssnar på oss – vikten av att även väga in de sociala aspekterna i exempelvis tillståndsprocesserna, säger Camilla.

Att under dagarna träffas och komma samman är viktigt. Utmaningar och möjligheter får chans att diskuteras. I år medverkar dessutom högt uppsatta EU-politiker som har stor inverkan på lagstiftningen i Sverige och EU.

– Vi vill visa det goda exempel som den svenska gruvan faktiskt är, avslutar Charlotte.