Zinkgruvan Mining re:think

Zinkgruvan Mining re:think 2021
– ett entreprenörsprogram för Askersund

 Tänk om – tänk nystart – kom upp ur startblocken!  2021 års version av Zinkgruvan Mining re:think är ett entreprenörsprogram för dig som vill komma snabbare upp ur startblocken när det ljusnar, som vill ta nästa steg i ditt företagande eller som vill vända en utmaning till en möjlighet. Eller möjligen realisera en idé och ta den ett steg vidare mot en ny marknad.

Syftet är detsamma som 2020 nämligen att rusta företag genom Corona-krisen och bidra till att du som företagare får en chans att ta nästa steg och vara beredd när ljusare tider kommer. Din ålder eller typ av verksamhet spelar ingen roll. Enda kravet är att verksamheten ska vara baserad i eller runt Askersunds kommun. Programmet hålls nämligen i Askersund och är till för att främja företagare och entreprenörer i närområdet.

Programmet är kostnadsfritt för alla som antas till programmet som deltagare. Programmet skräddarsys efter de företagare som deltar, men består av kunskap, affärsutveckling och individuell coachning.

Vem kan söka?

 • Du som befintlig företagare som vill komma upp snabbare ur startblocken när det ljusnar,
 • Du som vill ta nästa steg i ditt företagande,
 • Du som vill vända en utmaning till en möjlighet,
 • Du som vill realisera en ny idé och ta den ett steg vidare mot en ny marknad.

Innehåll och preliminära datum för programmet innehållande LOOPA-utbildning samt coaching och ledarskap:

Upplägg för LOOPA-utbildningen
Marknadsstyrd idé- och produktutveckling

18/5 – Kickoff – presentation och introduktion

 1. 25/5 kl.16.00-19.00 – Kunden sitter på svaret!

En introduktion i loopametodikens verktyg där vi belyser vikten av att utveckla idéer och erbjudanden, med kunden som bollplank. Genom att identifiera och utgå från kundens behov kan vi bygga bättre och hållbarare affärsmodeller, som bygger på kundfakta och inte på våra egna hypoteser och antaganden.

Vi tänker hållbart och marknadsstyrt redan från start!

 1. 8/6 kl.16.00-19.00 – Skruva på din affärsmodell

Utveckling av nya idéer, företagserbjudanden eller förändringar i befintliga koncept, kännetecknas ofta av stor osäkerhet. Vägen till målet är inte alltid given och det kan vara svårt att förutse slutresultatet. Med hjälp av en affärsmodell kan vi skapa en tydligare och bättre överblick över företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

 1. 15/6 kl.16.00-19.00 – Kommunicera och visualisera ditt värdeerbjudande

Återkoppling från kunder blir inte alltid som man tänkt sig. Ofta behöver man tänka om och göra helt annorlunda mot vad man först tänkt sig. För att kunna identifera kundens behov och önskemål är det centralt att både kunna visualisera och kommunicera sitt erbjudande så att kunden verkligen förstår värdet av det. Desto tidigare man gör detta i processen desto bättre. Vi går igenom pitchens byggstenar och värdet av att göra pivoter.

 1. Tillfälle 4 (22 juni eller 24 aug kl.16.00-19.00) – För vem skapar vi värde? – Hitta din nisch och unicitet

Att ha en tydligt definerad målgrupp eller ideal kund är en viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna utveckla och processa idéer och värdeerbjudanden. Vid detta tillfälle får du inspiration och verktyg för hur du kan komma vidare samt kunskap om hur du kan segmentera olika kundgrupper. Verktygen kommer hjälpa dig att säkerhetsställa att det finns en koppling mellan ditt erbjudande och de behov som din kund har uttryckt.

 1. 31/8 kl.16.00-19.00 – Maximera kundvärdet

Genom att använda rätt kanaler kan du öka värdet på ditt erbjudande. Val av kanaler påverkar inte bara hur du exponerar och marknadsför ditt erbjudande, utan skapar även förutsättningar för hur du ska nå ut och hur ditt erbjudande kommer att uppfattas av tilltänkta kunden. Tillsammans går vi igenom hur du kan konkretisera nyttan och stärka kundupplevelsen kring din produkt eller tjänst.

 1. 14/9 kl.16.00-19.00 – Din plats i smeten! (Avslutningsträff)

Vid vårt sista utbildningstillfälle tittar vi närmare på hur ditt erbjudande finns i ett större sammanhang och hur det påverkas av bland annat trender, konjukturer, konkurrenter och eventuella ändringar i lagstiftningen. Genom omvärldsanalys och användbara verktyg får du hjälp att tydliggöra din position i förhållande till andra alternativ på marknaden för att identifiera ”din plats i smeten”.

Vi avslutar och summerar utbildningen och går igenom vad du kan få för vidare stöd när det gäller ditt företags fortsatta utveckling.

OBS! Det kan komma att bli datumjusteringar men vår avsikt är att hålla utbildningarna på tisdagar 16-19.

Coachning & coachande ledarskap

 • COACHNING
  Vi går igenom vad coachning är, vad den innebär och varför den kan vara av värde under en utvecklingsresa. Vi går också igenom coachningens tre grundvillkor för utveckling.
 • COACHANDE LEDARSKAP
  Vi går igenom vad coachande ledarskap handlar om vare sig det handlar om sig själv eller att leda andra.
 • INDIVIDUELL COACHNING I PRAKTIKEN
  Vi sätter mål, handlar, reflekterar och lär på utvecklingsresan samt går igenom en metod för reflektion och lärande som vi sedan använder oss av under hela programmet.
 • RETORIKENS GRUNDER
  Vi går igenom den klassiska retorikens grunder och dess betydelse för modern marknadsföring och kommunikation. Vi går igenom de tre grundläggande sätten för att sälja; marknadsföra eller övertyga enligt klassisk retorik.
 • VARUMÄRKE – FRÅN PLATS TILL PERSONLIGT VARUMÄRKE
  Vi går igenom retorikens grundpelare och hur dessa kan användas för att stärka din profil, bli medveten om din image och reflektera över din identitet som företagare, din marknadsföring av dig själv och ditt företag.
 • Vi diskuterar kommunikationens betydelse i relation till platsens varumärke, företagets och även ditt personliga varumärke.
 • KONSTEN ATT KUNNA PITCHA SIN IDÉ
  Vi går igenom hur du kan vässa din kommunikation med hjälp av klassisk retorik. Du får en genomgång av de nio stegen till bättre kommunikation och du får en egen verktygslåda för att sätta teorin i praktik. Vi använder det i praktiken och du formar din egen pitch.

Ansökan

Ansök senast den 16 maj via formuläret på denna sida: www.askersund.se/Zinkgruvanminingrethink 

Nytt 2021!

Zinkgruvan Mining re:think presenterar Re:think Talks. En serie videos och poscasts där du får träffa lokala företagare och höra vad som har fungerat för dem. Läs mer här

Läs mer om våra tidigare deltagare

Läs om våra tidigare deltagare på vår facebooksida https://www.facebook.com/zinkgruvanrethink

Programledare och coach

Anna Andreasson, fotograf: Tord Saxin

Annas bakgrund är inom lärande och utveckling men även inom försäljning och marknadsföring. Hon har under de senaste tolv åren främst arbetat med att skapa goda förutsättningar för företagande och företagare, i roller som näringslivsutvecklare, näringslivsstrateg och näringslivs- och utvecklingschef i tre av länets kommuner (Karlskoga, Örebro och Lekeberg). I dessa roller har hon mött många företagare och sett deras behov. Anna har lett många utvecklingsprojekt och är van att koordinera och coacha och leda människor mot egna eller gemensamma mål.

Hon har undervisat och coachat människor i deras utveckling i olika utbildningssystem från gymnasium, folkhögskola till universitet. Senast som lärare vid Örebro universitet i medie- och kommunikationsvetenskap och retorik (kommunikativt och coachande ledarskap). Som verksamhetsledare för Karriärcentrum vid Örebro universitet har hon arbetat med samverkansfrågor och verkat för att bygga broar även mellan studenter och arbetsgivare genom mötesplatser, arbetsmarknadsmässor och karriärcoachning. Anna driver idag Andreasson Consulting AB.

Har du frågor om programmet och ansökan?

Kontakta:

Anna Andréasson

Andreasson Consulting AB

Tel: 070-910 59 95, E-post: anna@andreassonconsulting.se

Om Zinkgruvan Mining re:think

Zinkgruvan Mining re:think är ett entreprenörsprogram som föddes för tre år sedan. Samhällsansvar är viktigt för Zinkgruvan Mining och när företaget arbetade fram en plan för sitt samhällsengagemang blev det tydligt att satsningar på företagande och entreprenörskap är bland det som ger mest positiva och långsiktiga effekter i närsamhället. Med satsningen på Zinkgruvan Mining re:think är syftet att främja lokalt företagande och entreprenörskap och bygga ett samhälles som är rustat för förändringar.