Zinkgruvan Mining re:think

 

 

 

ZinkgruvanMining_rethink

 

Behöver du tänka om, tänka nytt eller tänka annorlunda?

Zinkgruvan Mining re:think är ett entreprenörsprogram för dig som behöver ställa om, tänka om, vill vända en utmaning till en möjlighet. Eller kanske realisera en ny idé och ta den till en marknad. Din ålder eller typ av verksamhet spelar ingen roll. Enda kravet är att verksamheten ska vara baserad i eller runt Askersunds kommun . Programmet hålls nämligen i Askersund och är till för att främja företagare och entreprenörer i närområdet.

Coronapandemin har drabbat många företagare. Zinkgruvan Mining dra sitt strå till stacken. Därför startar företaget nu en ny omgång av Zinkgruvan Mining re:think. Satsningen sker i nära samverkan med Askersunds kommun. Programmet är kostnadsfritt för alla deltagare. Programmet skräddarsys efter de företagare som deltar, men består av tre huvuddelar: kompetensutveckling, affärsutveckling och coachning.

Fas 1 av programmet – kompetensutveckling
– 8, 15 och 22 september –

Programmet erbjöd först ett bredare spår där företagare erbjöds möjlighet till inspiration och kunskap genom en serie seminarium som hölls på Sjöängen i Askersund. Varje tisdag, under tre veckor fick deltagare ta del och inspireras av en rad olika föreläsare som pratade utifrån olika teman: Innovation & utveckling, Kommunikation & förändringsledning och Hållbarhet & finansiering.
Läs mer vilka som föreläste och på vilket tema nedan.

Fas 2 av programmet – coachning & affärsutveckling
– 25 september-30 november –

Därefter erbjuds ett antal deltagare en unik möjlighet till fördjupad coachning och får möjlighet till hjälp med idé- och produktutveckling, coachning och affärsutveckling inom de områden som efterfrågas. Denna fas pågår mellan den 25 september till och med den 30 november.

Till fas 2 av programmet ansöker du som är intresserad senast den 22 september och det sker sedan en urvalsprocess.

 
Programledare och coach

ana-uce79

Anna Andreasson. Fotograf: Ulla-Carin Ekblom

Annas bakgrund är inom lärande och utveckling men även inom försäljning och marknadsföring. Hon har under de senaste tolv åren främst arbetat med att skapa goda förutsättningar för företagande och företagare, i roller som näringslivsutvecklare, näringslivsstrateg och näringslivs- och utvecklingschef i tre av länets kommuner (Karlskoga, Örebro och Lekeberg). I dessa roller har hon mött många företagare och sett deras behov. Anna har lett många utvecklingsprojekt och är van att koordinera och coacha och leda människor mot egna eller gemensamma mål.

Hon har undervisat och coachat människor i deras utveckling i olika utbildningssystem från gymnasium, folkhögskola till universitet. Senast som lärare vid Örebro universitet i medie- och kommunikationsvetenskap och retorik (kommunikativt och coachande ledarskap). Som verksamhetsledare för Karriärcentrum vid Örebro universitet har hon verkat för att bygga broar även mellan studenter och arbetsgivare genom mötesplatser, arbetsmarknadsmässor och karriärcoachning.

 

Fas 1 av programmet – kompetensutveckling

Programmet erbjöd först ett bredare spår där företagare erbjöds möjlighet till inspiration och kunskap genom en serie seminarium som hölls på Sjöängen i Askersund. Alla seminarier var kostnadsfria och innehöll olika föreläsningar med inspiration, idéer och exempel på hur andra företag har gjort.
Datum och teman var följande:

8 september – Innovation & utveckling – digitalisering.

15 september – Kommunikation & marknadsföring & förändringsledning.

22 september – Finansiering och hållbar utveckling. Mer info här.

 

Seminarium 3, den 22 september:

HÅLLBAR UTVECKLING OCH FINANSIERING

Tid: 7.00-9.30  Plats: Stora Salongen Sjöängen, Askersund.
Vi startar med drop-in-frukost 7.00-7.30. Programmet på scenen drar igång 7.30 till 9.30
Anmälan krävs då vi tar in ett begränsat antal i lokalen för att följa alla restriktioner i och med Covid-19.

Har du funderat på vad hållbarhet betyder för din verksamhet eller vad verksamheten betyder för hållbarheten? Och vad hållbar utveckling egentligen betyder.
Mari Hellblom, ETT Easy to Trust AB, gästar oss och föreläser på temat, väcker frågor och tankar så att vi kan starta processen mot ett mer hållbart företagande.

Mari kommer att prata om det och hur det går att skapa affärsnytta genom att integrera hållbarheten genom miljömässiga och sociala mål i verksamheten. Hon ska också prata om de outnyttjade affärsmöjligheterna som finns bara man är modig, öppen för att testa nya lösningar och arbetar på ett sätt som gör verksamheten långsiktigt och uthålligt framgångsrik.

No Gap 185-12

Hållbart företagande – finansiering?
En annan viktig aspekt av hållbarhet är  finansiering. Hållbarhet hänger ihop med våra finanser, utan finansiering spelar det ingen roll hur motiverade ledare vi har eller hur fungerande vår kommunikation är – utan finansiering har vi ingen verksamhet.

I tider som dessa, under pandemin,  har en del nya möjligheter till finansiering och stöd dykt upp och det finns medel att söka. Det är dock inte alltid så lätt att navigera i denna djungel av möjligheter.
Lyssna till Mikael Fällman, affärschef och kreditchef för Almi Mälardalen, som presenterar Almis möjligheter till det nya brygglånet och om andra möjligheter som Almi erbjuder inom ramen för finansiering och rådgivning. Brygglånet riktar sig främst till företag som har varit lönsamma tidigare men som drabbats till följd av av Covid-19. Lånets villkor är anpassat för  företag som har utmaningar med sin likviditet under kommande år.

 Niklas Halldén från Region Örebro län  guidar oss genom olika företagsstöd som exempelvis företagscheckar, mikrolån och andra bidrag som man kan söka som företagare idag.

9.30-10.00 finns Zinkgruvan Mining re:think kvar på plats för att svara på enskilda frågor. Du har även möjlighet att ansöka till programmets personliga coaching och affärsutveckling som startar under hösten.

VÄLKOMMEN!

_________________________________________________________________________

Seminarium 2, den 15 september:

KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING & FÖRÄNDRINGSLEDNING I EN DIGITAL TID

Tid: 7.00-9.30  Plats: Stora Salongen Sjöängen, Askersund.  Vi startar med drop-in-frukost 7.00-7.30. Programmet på scenen drar igång 7.30 till 9.30
Anmälan krävs då vi tar in ett begränsat antal i lokalen för att följa alla restriktioner i och med Covid-19.

Denna morgon har vi två huvudtalare:
Först ut är Linda Take, VD för teknikföretaget Mericon med föreläsningen – Ledarskap är kommunikation och att kommunicera är att göra något tillsammans.

Linda Take

Linda är civilingenjören och f.d. elitidrottaren som genom sin nyfikenhet på människor och deras presterande har skapat en gedigen erfarenhet av att leda företag som är i behov av förändring. Vi får följa med i hennes tankar kring ledarskap, relationer och kommunikation och hur dessa nycklar skapar resultat.

Att ha förmåga att leda sig själv och andra och kommunicera på ett bra sätt genom en företagares vardag är nödvändigt. Att göra det i kris innebär att förmågorna ställs på sin spets. Det ställer dels krav på att kunna motivera både sig själv och andra i både med- och motgång, och det ställer höga krav på vårt sätt att kommunicera, både internt och externt. Kommunikationen i en digital värld blir central och här vill du som företagare ett val – vill du ta befälet eller sitta i baksätet när förändringståget går? Hur gör man då? Vart börjar man?

Magnus Westerberg,  Experience Director på Strateg  – Låt kunderna styra kommunikationen och låt medarbetarna ta hand om ledarskapet.

Magnus Strateg

Magnus Westerberg var tidigare Creative Director och partner på byrån St. Luke’s i London där han arbetade med bland andra IKEA, British Telecom och Clark’s Shoes. Som rådgivare åt startups i Silicon Valley såg han till att till exempel IXI fick sitt genombrott med AT&T. Och som Head of Creative Development för Tui Group hjälpte han alla europeiska marknader att bygga ihop kommunikationsarbetet med den digitala kundupplevelsen i alla kanaler och appar. Idag är han Experience Director på Strateg  och föreläsare  på KTH, Handels och MIT och coachar organisationer i hur de ska gå från att arbeta med traditionell marknadsföring till kundstyrd och databaserad, kontinuerlig förbättring.

På temat ”Låt kunderna styra kommunikationen och låt medarbetarna ta hand om ledarskapet”  pratar Magnus om det  viktigaste med den digitala eran är inte närvaron i olika kanaler. Det är hur snabba itereringsloopar en organisation har. Eftersom det nu är möjligt att publicera ny kommunikation, design och funktioner lika snabbt och lätt som innehåll, så gör företag det. Och eftersom det samtidigt är mycket lätt att i realtid se hur befintliga och potentiella kunder använder det som publiceras, kan vi snabbt se vad som fungerar och inte. Den kunskapen är den viktigaste valutan för organisationer idag.

Han kommer också prata ledarskap om en medarbetarstyrd arbetskultur

9.30-10.00 finns Zinkgruvan Mining re:think kvar på plats för att svara på enskilda frågor. Du har även möjlighet att ansöka till programmets personliga coaching och affärsutveckling som startar under hösten.

VÄLKOMMEN!
————————————————————————–

Seminarium 1, den 8 september

INNOVATION & UTVECKLING

Första seminariet sker i samband med Askersunds kommuns företagarfrukost.
Tid: 7.00-9.30  Plats: Stora Salongen Sjöängen, Askersund.  Vi startar med drop-in-frukost 7.00-7.30. Programmet på scenen drar igång 7.30 till 9.30
Anmälan krävs då vi tar in ett begränsat antal i lokalen för att följa alla restriktioner i och med Covid-19.

Program och talare:

– Mötet inleds av Kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M) och kommunchefen Marie Hillman som berättar om vad som är på gång i kommunen.

– Presentation av entreprenörskapsprogrammet Zinkgruvan Mining. Anna Andreasson, programutvecklare och coach modererar vår seminarieserie.

– Zinkgruvan Minings gruvchef, Craig Griffiths berättar om Zinkgruvan Minings arbete med digitalisering och innovation och vikten av detta för utveckling av en verksamhet.

Inspirationsföreläsning med Johan Grundström
Innovation börjar och slutar i allas dagliga liv. Alla kan skaffa sig en innovationsförmåga, här får du receptet!
Under föreläsningen kommer du att få inspiration, idéer och exempel på hur andra företag har gjort. Du får även med dig praktiska verktyg för hur du kan jobba vidare med det du lärt dig på seminariet samt hur du kan utveckla det vidare i ditt företag.

Johan Grundström Eriksson har arbetat i globala roller inom multinationella bolag som t.ex. Ericsson, Sony Ericsson och Tetra Pak. Idag driver han ett eget företag och är rådgivare åt styrelser, ledningsgrupper, inkubatorer, ”startups” och ”scaleups” som vill lyckas med sitt innovationsarbete.

Med inblickar från: hur FN vill jobba med företag och samhällen att lösa de viktigaste problemen vi står inför i vår samtid, till: avdramatiserande vardagssituationer som vi kan skratta åt och minska de rädslor vi har att misslyckas när vi tar risker. Vilka lärdomar kan vi inspireras av från Johans nästan 20 års arbete med innovation inom telecom- , förpackningsbranschen och innovationsledning i det globala standardiseringsarbetet? Jo, att innovation börjar och slutar mitt i allas dagliga liv, att alla kan skaffa sig innovationsförmåga, att det finns recept du kan välja att följa. Att det allra viktigaste inte är att få allt rätt från början, utan att överhuvudtaget komma igång med innovationsarbetet.Johan_Grundström_Eriksson-CWB-(003)

Christoffer Nordström, rådgivare på Almi företagspartner, talar om digitalisering som ett viktigt exempel på innovation, att göra saker på ett annorlunda sätt anpassat till behovet av omställning till en digital värld. I tider som dessa är digitalisering än mer viktigt, Almi har flera erbjudanden inom just detta område. Hur ser ditt behov ut? Vill du ha någon att bolla med för att ta nästa steg inom digitalisering?

9.30-10.00 finns Zinkgruvan Mining re:think kvar på plats för att svara på enskilda frågor. Du har även möjlighet att ansöka till programmets personliga coaching och affärsutveckling som startar under hösten.

cropped-hemsida_ny.jpg                       0