Zinkgruvan Mining stöttar nytt program för entreprenörer

 

https___cdn.evbuc.com_images_58231954_241416671514_1_original

Nu parar Zinkgruvan Mining ihop sig med Drivhuset i Örebro och Alfred Nobel Science Park för programmet Zinkgruvan re:think. Syftet med programmet är att främja den entreprenöriella utvecklingen i regionen. Zinkgruvan re:think genomförs i fyra faser med start i mars 2019 och avslut i början av 2020. Första steget i projektet är de så kallade Brain Days-dagarna som arrangeras på fyra orter – i Askersund, Hallsberg, Laxå och Örebro. Brain Days-dagarna kommer att innehålla en inspirationsföreläsning om hållbar utveckling, korta presentationer av lokala entreprenörer samt information om programmet i syfte att rekrytera drivna deltagare. Dagen riktar sig till alla som arbetar med att främja entreprenöriell utveckling – medborgare, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle

 

– För oss är entreprenörskap, innovation och hållbarhet fokusområden, säger Monika Andersson som är kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining. Det är förutsättningar för att både enskilda företag och regionen i stort ska fortsätta att utvecklas. Hos oss i Zinkgruvan sker nu exempelvis en snabb teknisk utveckling mot högre grad av automation och batteridrift. Alla företag och alla blivande entreprenörer behöver hitta det som tar just deras idéer framåt. Vi har redan pågående samarbeten med bland annat Nyföretagarentrum i Sydnärke och Ung Företagsamhet för att främja fler företag. Zinkgruvan re:think är uppdelat i fyra delar som är menade att inspirera blivande entreprenörer och sammanlagt håller programmet på under ett års tid. I slutet av året hoppas vi ha hjälpt fram ett antal nya entreprenörer inom olika områden.

 

– Genom programmet Zinkgruvan re:think får du rätt förutsättningar, stimulans och coaching för att hitta din drivkraft som entreprenör, säger Suzanne Karlsson som är projektledare hos Alfred Nobel Science Park. Efter att brain days-dagarna är avklarade går programmet in i sin andra fas. Då kommer cirka 40 utvalda personer erbjudas plats på en entreprenörskapsutbildning på kvällstid där bland annat coachning, mentorskap, nätverksbyggande och att pitcha idéer ingår.

 

Utbildningen bygger på LOOPA – Drivhusets forskningsvaliderade affärsutvecklingsmetod – som kan appliceras på både kommersiella och icke-kommersiella idéer, förklarar Camilla Bergholm på Drivhuset. Utbildningen är kvalitetssäkrad och utvecklad i nära samarbete med Chalmers entreprenörsskola. Efter utbildningen kommer ett större event att anordnas i Askersund där deltagarna kommer få pitcha sina idéer inför publik och bedömas av en jury. Syftet är att sammanföra olika intressenter som är viktiga för entreprenörernas fortsatta utveckling.

 

I den sista fasen, Drivhusets acceleratorprogram, skapas utrymme för ett antal nystartade företag. Under fyra månader får dessa företag hjälp med att utveckla sina hållbara idéer och ta dem till marknaden. Bland annat får deltagarna tillgång till kontorsplats och värdefulla kontakter.

 

– Vi ser verkligen fram emot det här projektet, säger Monika Andersson. Jag hoppas så många som möjligt tar chansen att besöka någon av de fyra Brain Days dagarna som arrangeras!

 

 

 

Tid och plats för brain days:

Askersund 19 mars klockan 11.00. Best Western Hotell Norra Vättern

Hallsberg 21 mars klockan 11. Hotell Stinsen.

Laxå 26 mars klockan 11. Kunskapens hus.

Örebro 28 mars klockan 11. Creative House.

 

 

Läs mer om projektet:

www.zinkgruvanrethink.se

 

Projektet finns även på facebook:

https://www.facebook.com/zinkgruvanrethink

Kontaktpersoner:

 

Alfred Nobel Science Park

Suzanne Karlsson

070-387 82 82

suzanne.karlsson@suzzcon.se

 

 

Zinkgruvan Mining

Monika Andersson

0583-82 203, 072 705 35 00

monika.andersson@lundinmining.com

 

 

Drivhuset Örebro

Camilla Bergholm

070 998 85 17

camilla.bergholm@drivhuset.se