Zinkgruvan Minings försiktighetsåtgärder avseende coronaviruset

 d
Samhällsansvar är viktigt för Zinkgruvan Mining. Det tar vi på flera sätt. Vi arbetar med att säkerställa fortsatt verksamhet samtidigt som vi genomför åtgärder för att hjälpa till att bromsa smittspridningen i samhället. Utöver de allmänna rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat; att alla människor med symptom, även milda, ska undvika sociala kontakter och stanna hemma så länge man känner sig sjuk samt vänta i minst två dygt efter att man har blivit frisk innan man återgår till jobb eller skola, har Zinkgruvan Mining vidtagit en del ytterligare åtgärder.
y
– Vi har genomfört några försiktighetsåtgärder som gäller tills vidare, säger Monika Andersson som är kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining. Vi har infört besöksförbud till företaget med undantag endast för affärskritiska besök, vi har stängt vår personalrestaurang och säljer endast matlådor. Vi har även ökat frekvensen av städning, vi  har skjutit upp alla affärsresor, vi undviker i största möjliga mån större möten och minskar kontakten mellan olika skiftlag. För våra medarbetare som har rest utomlands så har det införts att de får vänta två veckor efter hemkomst innan de kommer tillbaka till arbetsplatsen.
 y
För leverantör och entreprenör till Zinkgruvan Mining är rekommendationen att ständigt hålla sig uppdaterad om läget från myndigheter. Företagsledningen följer noga utvecklingen och anpassar sina rekommendationer baserat på information från myndigheter.
l
l
l
o
l
k