Zinkgruvan vill veta vad närboende tycker

 

Under början av november skickar Zinkgruvan Mining ut en enkät till boende i Zinkgruvan och Åmmeberg. Enkäten går också ut till ett antal slumpmässigt utvalda boende i Askersund. Syftet med enkäten är att få reda på hur människor i närområdet uppfattar företaget, om de påverkas och om det är något som kan förbättras.

– Det är viktigt för oss att veta hur närboende uppfattar företaget, menar Monika Andersson som jobbar med kommunikationsfrågor. Och vill man veta något måste man ju fråga.

Detta är andra gången i ordningen som företaget skickar ut en enkät till närboende. Första gången var våren 2017. Förutom enkäter anordnar företaget sedan 2011 även så kallade dialogmöten i Zinkgruvan och Åmmeberg två gånger om året.

– Det är förstås viktigt att träffa människor, så dialogmötena är viktiga, säger Monika Andersson. Till dialogmötena bjuder vi in alla närboende. Det är ett tillfälle för oss att berätta om vad som är på gång och framförallt svara på frågor och funderingar som kan finnas. Enkäten ser vi som ett komplement till dialogmötena. Jag hoppas så många som möjligt svarar på enkäten. Förra året svarade nästan 45 procent av alla tillfrågade, vilket är jättebra.

Lika viktigt som att genomföra en undersökning, är det att ge återkoppling till de som har tagit sig tid att svara. Dels kommer resultaten av enkäten publiceras på företagets hemsida, dels kommer muntlig återkoppling ges till boende i Åmmeberg och Zinkgruvan under kommande dialogmöten.

 

monika_liten

Monika Andersson arbetar med kommunikationsfrågor på Zinkgruvan Mining.