Zinkgruvans gruvmuseum

 

Sedan 1992 bjuder Zinkgruvans gruvmuseum in till en spännande färd bakåt i tiden. Muséet berättar om Zinkgruvans snart 160 år långa historia med hjälp av erfarna guider som plötsligt kan sätta  igång en maskin eller erinra sig en spännande anekdot från sina egna yrkesliv i gruvans tjänst. På muséet blandas nytt och gammalt och ger en inblick i den spännande teknikutveckling som har skett inom gruvindustrin såväl som i många av de livsöden som har format Zinkgruvan till det företag det är idag. På sommaren går det även att åka med på gruvans rundturståg och ta en fika i gruvcafét.

Muséet passar för alla åldrar och visningarna anpassas till besökarnas önskemål.

Gruvmuséet ägs av Zinkgruvan Mining och driften sköts av Zinkgruvans bygdeförening och är öppet under sommaren, men guidade turer kan även förbokas under resten av året för större grupper.

? Gruvmuséets hemsida.

? Gruvmuséet på facebook